Kan spastikere piskes i arbejde?
20. oktober 2016

Kan spastikere piskes i arbejde?

Årets femte udgave af medlemsbladet Spastikeren er på ud til medlemmerne. Her kan du læse bladets leder af landsformand Lone Møller.

Den 1. oktober trådte de nye regler om kontanthjælpsloftet i kraft. Reglerne betyder, at en gruppe spastikere, som modtager kontanthjælp, risikerer at få reduceret den økonomiske hjælp, de får fra kommunen, ganske betydeligt. Der lægges et loft over, hvor meget man som borger samlet kan få i kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, boligstøtte og særlig støtte fra kommunen.

Overstiger ens hidtidige hjælp loftet, så vil din boligstøtte og særlige støtte blive skåret ned, indtil du når loftet. Regeringen siger, at loftet er nødvendigt for at give alle kontanthjælpsmodtagere en tilskyndelse til at skaffe sig et job, så de tjener deres egne penge - og dermed får bedre råd til at betale f.eks. husleje. Problemet er bare, at rigtig mange af de mennesker, som får reduceret deres ydelser for at tilskynde dem til at skaffe sig et job, samtidig er vurderet til at have en så stor funktionsnedsættelse, at de ikke kan finde et job.

De er officielt fritaget fra den såkaldte 225-timers regel – det vil sige kravet om at skulle have mindst 225 timers arbejde om året for at kunne bevare kontanthjælpen. Summa summarum: man svinger med den ene hånd pisken over en gruppe borgere for at få dem til at finde et job – mens man med den anden hånd erkender, at den selvsamme borger ikke har en chance for at skaffe sig et job.

Det er det, der er situationen for Lene, som har cerebral parese. Lene har været på kontanthjælp i 12 år og igennem adskillige afklaringsforløb – uden det har ført til beskæftigelse. Alligevel får Lene nu reduceret sin boligstøtte med godt 2.100 kroner om måneden og skal fremover klare sig for ca. 3.800 kroner pr. måned, når de faste udgifter til bolig er betalt. 3.800 kroner til mad, tøj, tandlæge, medicin, forsikring, gaver osv. Det er svært at se for sig!

Vi anerkender fuldt ud, at en mindre gruppe af vores medlemmer er fritaget fra loven. Men det er desværre kun en lille gruppe. Kontanthjælpsloftet er en grusom misforståelse, som rammer en stor gruppe borgere på deres økonomi. Borgere, som i forvejen er hårdt økonomisk presset og værst af alt, borgere der ikke har det, der ligner chancen for at ændre på deres egen situation.

Det har systemet for længst erkendt ved at fritage de samme borgere fra 225-timers reglen. Reglerne er vedtaget og trådt i kraft. Men vi opfordrer alligevel alle som rammes af de nye regler til at kontakte vores rådgivning. Vores eneste chance for at påvirke politikerne og måske få ændret reglerne er, at vi kan vise og dokumentere, hvor hårdt og uretfærdigt de rammer.

Lone Møller, landsformand

----------------------------------

I Spastikeren nr. 5 kan du blandt andet læse:

- Landsmødet
- Reformudspil ingen er glade for
- Kanalrundfart i våddragt
- Temaet ’Er der plads til os?’
- Iværksætteren Kasper
- Nyt fra CP Ung
- Flotte resultater til PL

Du finder bladet her: Spastikeren

Sidst opdateret:
Gå til top Top