CP Danmarks legatuddeling 2020

CP Danmark uddeler hvert andet år legatportioner på 2.-3.000 kroner hver fra en række legater og fonde, samlet under et. Det sker igen i år.

Medlemskab af CP Danmark er ikke et krav, men ansøgeren skal have cerebral parese (CP) eller et handicap, der kan sidestilles med CP. Der kan søges støtte til følgende formål:

> Ferier
> Uddannelse og undervisning
> Enlige forældre med hjemmeboende børn med CP
> Behandling og støtte til mennesker med CP

Søger du for en anden, som forældre eller værge, skal du skrive vedkommendes oplysninger.  

Du kan søge om en legatportion til et af ovenstående formål ved at udfylde formularen nederst på denne side. Når du har udfyldt formularen, og du har markeret, at du lever op til ansøgningskriterierne, så trykker du på ’send’.

Husk ansøgningen skal være sendt senest den 16. marts 2020. Du får en bekræftelse på mail på at ansøgningen er modtaget og du får svar på ansøgningen medio maj.

Følgende legater og fonde er med i uddelingspuljen: Karl Konrad Andersens Mindelegat, Katrine Marie Jensens Mindelegat, CP Danmarks Fælles Fond.

CP Danmarks legatuddeling 2020

Søger du for en anden som forældre eller værge, skal du udfylde vedkommendes oplysninger.Send IKKE bilag med ansøgningen. Ansøgningsfrist er den 16. marts 2020, og vi sender en bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen. Modtager du ikke den - så kontakt os. Du vil modtage svar på ansøgningen medio maj 2020.
Sidst opdateret:
Gå til top Top