Barnets lov

Barnets lov

Starter:
Slutter:
Pris:
Medlem u. hjælper - 50,00 kr.
Medlem m. hjælper - 50,00 kr.
Ikke medlem u. hjælper - 150,00 kr.
Ikke medlem m. hjælper - 150,00 kr.
Pladser tilbage:
18
Tilmelding nødvendig
|Sidste tilmelding:|

I efteråret 2023 træder Barnets lov i kraft. Den nye lov kan få betydning for børn med CP, forældre og familie.

 

Barnets lov – webinar
Børnene Først er en reform, som skal hjælpe sårbare og udsatte børn og familier bedre.
På baggrund af reformen træder, det der hedder, Barnets Lov i kraft i efteråret 2023.

Denne nye lov kan få betydning for børn med cerebral parese og jer som forældre.

Derfor afholder vi webinarer, hvor I som forældrene kan få viden om lovgivningen og hvad den kan betyde for jeres barn og familie. 

Om barnets lov
Barnets lov skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og indsatser, der hjælper børn og unge med behov for særlig støtte, og sikre, at de får den rette hjælp i tide.
Formålet med loven er, at samle reglerne om støtte og hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte ét sted, og så indføres der desuden en række nye bestemmelser, som bl.a. er målrettet børn og unge med behov for særlig støtte.

Loven indebærer også, at børn og unge får flere rettigheder, og at barnets eller den unges stemme tillægges større betydning i sagsbehandlingen og i de indsatser, der sættes i gang over for det enkelte barn eller den enkelte unge, så barnet eller den unge oplever et mere børnevenligt system.
På dette webinar vil vi derfor sætte spot på, hvilken betydning det kan få for dit/jeres barn og familien.

 

To dage inden webinaret modtager man vejledning til teams og link. 

Målgruppe:

Målgruppen er forældre til børn og unge under 18 år.

Sted:

Online

Pris:

Medlem u. hjælper - 50,00 kr.
Medlem m. hjælper - 50,00 kr.
Ikke medlem u. hjælper - 150,00 kr.
Ikke medlem m. hjælper - 150,00 kr.

Gå til top Top