Barnets lov

Starter:
Slutter:
Pris:
Medlem u. hjælper - 50,00 kr.
Medlem m. hjælper - 50,00 kr.
Ikke medlem u. hjælper - 150,00 kr.
Ikke medlem m. hjælper - 150,00 kr.
Pladser tilbage:
38
Tilmeldingsfrist

D. 1. januar 2024 trådte Barnets lov i kraft. Hør om hvilken betydning den nye lov har for dit barn med CP og jer som familie.

Børnene Først er en reform, som skal hjælpe sårbare og udsatte børn og familier bedre.
På baggrund af reformen trådte, det der hedder Barnets Lov i kraft i januar 2024.

Den nye lov kan have betydning for børn med cerebral parese og jer som forældre.

Om barnets lov
Barnets lov skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og indsatser, der hjælper børn og unge med behov for særlig støtte, og sikre, at de får den rette hjælp i tide.
Formålet med loven er, at samle reglerne om støtte og hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte ét sted, og så indføres der desuden en række nye bestemmelser, som bl.a. er målrettet børn og unge med behov for særlig støtte.

Loven indebærer også, at børn og unge får flere rettigheder, og at barnets eller den unges stemme tillægges større betydning i sagsbehandlingen og i de indsatser, der sættes i gang over for det enkelte barn eller den enkelte unge, så barnet eller den unge oplever et mere børnevenligt system.


På dette webinar vil vi derfor sætte spot på, hvilken betydning det har for dit barn og jer som familie.

 

Inden webinaret modtager di link til deltagelse. 

Kursusleder:

Line McMonagle

Undervisere:

Line McMonagle

Målgruppe:

Målgruppen er forældre til børn og unge under 18 år.

Sted:

Online

Pris:

Medlem u. hjælper - 50,00 kr.
Medlem m. hjælper - 50,00 kr.
Ikke medlem u. hjælper - 150,00 kr.
Ikke medlem m. hjælper - 150,00 kr.

Gå til top Top