Kom godt i gang med skolen (1)

Kom godt i gang med skolen - for forældre og pårørende

Starter:
Slutter:
Pris:
Medlem u. hjælper - 250,00 kr.
Medlem m. hjælper - 250,00 kr.
Ikke medlem u. hjælper - 500,00 kr.
Ikke medlem m. hjælper - 500,00 kr.
Pladser tilbage:
16
Tilmeldingsfrist

Skolestart er en stor begivenhed for alle børn og deres forældre, men mange børn med cerebral parese har brug for ekstra støtte for at fungere optimalt i skolen. Viden om diagnose og indlæring giver forældre og lærere de bedste muligheder for at støtte barnet og give den bedste start på skolelivet.

 

Målgruppen er forældre til børn med CP der snart skal starte i skole eller går i de yngste klasser.

 

Kurset er inkl. forplejning 

Kursusbeskrivelse:

På kurset får I konkret viden om, hvordan barnets diagnose kan have betydning for indlæringen. I får også redskaber til at støtte barnet bedst muligt.

Oplægsholderne er psykolog Louise Bøttcher fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, socialfaglig rådgiver, Line McMonagle fra CP Danmark og fysioterapeut Line Dahl Larsen fra Byskovskolen, der er en folkeskole med centerklasser.

I løbet af denne kursusdag kommer vi ind på:

  • Hvad betyder hjerneskaden og de kognitive vanskeligheder for barnets indlæringsmuligheder? Hvordan ser kognitive vanskeligheder ud, og hvordan kan man støtte den gode indlæringsproces. 
  • Love og regler – hvilke muligheder giver Folkeskoleloven, og hvordan hjælper du skolen til at gøre det bedst muligt.
  • Hvordan skaber vi gode og trygge rammer for læring, trivsel og udvikling for børnene med øje for de særlige udfordringer, et barn med CP har? Hvilke fysiske udfordringer rammer barnet i løbet af en dag, og hvordan arbejder vi med at hjælpe barnet til at trives bedre i sin krop i løbet af en skoledag? Der er fokus på konkrete redskaber til at øge barnets positive kropsforståelse og trivsel.

 

Program:

10.30-11.00: Ankomst - kaffe og croissant 

11.00-11.15: Fælles velkomst og præsentation 

11.15-12.30: Udfordringer med skolestart - hvordan skaber man et godt læringsmiljø - i klassen og i frikvarteret. V/Louise Bøttcher

12.30-13.15: Frokost.

13.15–14.30: Line Dahl Larsen fortæller om, hvordan hun i hverdagen arbejder med børn med CP og kommer med råd og vejledning i forhold til de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med en skoledag. 

14.30-14.45: Kort pause - kaffe og kage 

14.45–15.30: Støttemuligheder gennem folkeskoleloven V/socialfaglig rådgiver Lin McMonagle.

15.30–16.00: Fælles opsamling og tak for i dag 

Kursusleder:

Line McMonagle

Undervisere:

Psykolog Louise Bøttcher, Socialrådgiver Line McMonagle og Fysioterapeut Line Dahl Larsen

Målgruppe:

Forældre og pårørende til børn der skal starte i skole eller går i de yngste klasser

Sted:

Brogaarden

Abelonelundvej 40, Strib
5500 Middelfart

Pris:

Medlem u. hjælper - 250,00 kr.
Medlem m. hjælper - 250,00 kr.
Ikke medlem u. hjælper - 500,00 kr.
Ikke medlem m. hjælper - 500,00 kr.

Gå til top Top