Kom godt i gang med skolen (1)

Kom godt i gang med skolen (1)

Starter:
Slutter:
Pris:
Medlem UDEN HJÆLPER - 200,00 kr.
Medlem MED HJÆLPER - 200,00 kr.
Ikke medlem UDEN HJÆLPER - 500,00 kr.
Ikke medlem MED HJÆLPER - 500,00 kr.
Pladser tilbage:
20
Tilmelding nødvendig
|Sidste tilmelding:|

Kom godt i gang med skolen:

Skolestart er en stor ting for alle børn og deres forældre, men mange børn med cerebral parese har brug for ekstra støtte for at fungere optimalt i skolen. Viden om diagnose og indlæring giver forældre og lærere de bedste muligheder for at støtte barnet, og derved den bedste start på skolelivet. I løbet af denne kursusdag kommer vi ind på:

Psykolog Louise Bøttcher: Hvad betyder hjerneskaden og de kognitive vanskeligheder for barnets indlæringsmuligheder? Hvordan ’ser’ kognitive vanskeligheder ud og hvordan kan man støtte? Den gode indlæringsproces. Sådan støtter du dit barns indlæring.

Socialrådgiver Mia Ibæk Touborg: Love og regler – disse muligheder giver Folkeskoleloven, og sådan hjælper du skolen til at gøre det bedst muligt.

Udviklingskonsulent Karen Sørensen: Hvordan er den konkrete praksis i skolerne og hvilke muligheder giver den for at skabe gode trygge rammer for læring, trivsel og udvikling for børn – også børn med CP-diagnose. Desuden information om, hvordan man som forældre kan indgå i tæt samarbejde med lærerne og skolen i forhold til at dele viden og erfaringer omkring sit barn samt understøtte sit barns trivsel og læring. Der er mulighed for spørgsmål og refleksioner undervejs.

Deltagerne går hjem fra kursusdagen med konkret viden om, hvordan barnets handicap indvirker på dets indlæring, samt redskaber til at støtte barnet bedst muligt.

Oplægsholderne er psykolog Louise Bøttcher, socialrådgiver Mia Ibæk Touborg og udviklingskonsulent, fysioterapeut og kandidat i pædagogisk psykologi, Karen Sørensen.

Målgruppen er forældre til børn med CP i indskolingen eller de yngste klasser.

Program:

10-10.15: Fælles velkomst og præsentation af, hvad der er svært.

10.15-12: Louise gennemgår udfordringer med skolestart med/uden en skade, samt hvordan man bedst muligt skaber et godt læringsmiljø, når man har en hjerneskade. Både i klassen og i frikvarteret.

12-12.45: Frokost

12.45 – 13.45: Karen fortæller om hendes daglige arbejde med at klæde skolelærere på til at sikre at alle børn har en god skolegang, uanset funktionsniveau og særlige udfordringer.

Kort pause

14 – 14.45: Mia fortæller om støttemuligheder gennem folkeskoleloven.

14.45 – 15: Fælles opsamling.

 

Undervisere:

Louise Bøttcher og Mia Ibæk Touborg

Sted:

Radisson Blu Odense

Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

Pris:

Medlem UDEN HJÆLPER - 200,00 kr.
Medlem MED HJÆLPER - 200,00 kr.
Ikke medlem UDEN HJÆLPER - 500,00 kr.
Ikke medlem MED HJÆLPER - 500,00 kr.

Gå til top Top