Kom godt i gang med skolen (1)

Kom godt i gang med skolen (1)

Starter:
Slutter:
Pris:
Medlem UDEN HJÆLPER - 200,00 kr.
Medlem MED HJÆLPER - 200,00 kr.
Ikke medlem UDEN HJÆLPER - 500,00 kr.
Ikke medlem MED HJÆLPER - 500,00 kr.
Pladser tilbage:
14
Tilmelding nødvendig
|Sidste tilmelding:|

Kom godt i gang med skolen:

Skolestart er en stor ting for alle børn og deres forældre, men mange børn med cerebral parese har brug for ekstra støtte for at fungere optimalt i skolen. Viden om diagnose og indlæring giver forældre og lærere de bedste muligheder for at støtte barnet, og derved den bedste start på skolelivet. I løbet af denne kursusdag kommer vi ind på:

Psykolog Louise Bøttcher: Hvad betyder hjerneskaden og de kognitive vanskeligheder for barnets indlæringsmuligheder? Hvordan ’ser’ kognitive vanskeligheder ud og hvordan kan man støtte? Den gode indlæringsproces. Sådan støtter du dit barns indlæring.

Socialrådgiver Mia Ibæk Touborg: Love og regler – disse muligheder giver Folkeskoleloven, og sådan hjælper du skolen til at gøre det bedst muligt.

Fysioterapeut Line Dahl Larsen: Hvordan skaber vi gode og trygge rammer for læring, trivsel og udvikling for børnene med øje for de særlige udfordringer et barn med CP har? Hvilke fysiske udfordringer rammer barnet i løbet af en dag, og hvordan arbejder vi med at hjælpe barnet til at trives bedre i sin krop i løbet af en skoledag? Der er fokus på konkrete redskaber til at øge barnets positive kropsforståelse og trivsel.

Deltagerne går hjem fra kursusdagen med konkret viden om, hvordan barnets handicap indvirker på dets indlæring, samt redskaber til at støtte barnet bedst muligt.

Oplægsholderne er psykolog Louise Bøttcher fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, socialrådgiver Mia Ibæk Touborg fra CP Danmark og fysioterapeut Line Dahl Larsen fra Byskovskolen, der er en folkeskole med centerklasser.

Målgruppen er forældre til børn med CP i indskolingen eller de yngste klasser.

 

Program:

10-10.15: Fælles velkomst og præsentation af, hvad der er svært.

10.15-12: Louise gennemgår udfordringer med skolestart med/uden en skade, samt hvordan man bedst muligt skaber et godt læringsmiljø, når man har en hjerneskade. Både i klassen og i frikvarteret.

12-12.45: Frokost

12.45 – 13.45: Line fortæller om hvordan hun i hverdagen arbejder med børn med cp og kommer med råd og vejledning i forhold til de udfordringer der kan opstå i forbindelse med en skoledag. 

Kort pause

14 – 14.45: Mia fortæller om støttemuligheder gennem folkeskoleloven.

14.45 – 15: Fælles opsamling.

 

Undervisere:

Louise Bøttcher, Mia Ibæk Touborg og Line Dahl Larsen

Sted:

Radisson Blu Odense

Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

Pris:

Medlem UDEN HJÆLPER - 200,00 kr.
Medlem MED HJÆLPER - 200,00 kr.
Ikke medlem UDEN HJÆLPER - 500,00 kr.
Ikke medlem MED HJÆLPER - 500,00 kr.

Gå til top Top