Familie med CP - Aarhus

Familie med CP - Aarhus

Starter:
Slutter:
Pladser tilbage:
0

Kurset er aflyst - ny dato følger!

 

Hvad er diagnosen cerebral parese for en størrelse? Vi stiller skarpt fra et lægefagligt, psykologisk og socialfagligt synspunkt.

Sorg, glæde, usikkerhed og uvidenhed: Der er store følelser på spil, når familien får et barn med cp. Dette kursus er rettet mod forældre, der har et barn med cp, og som har brug for viden om diagnosen, for at få familielivet til at spille. VI starter med børnelæge Søren Anker Pedersen, der giver en klinisk gennemgang af cerebral parese. Hvad betyder det at have en hjerneskade, hvordan fungerer en hjerne med cp anderledes end en uden, og hvad siger forskningen om cp? Han efterfølges af psykolog Klaus Christensen der giver et indblik i den kognitive hjerneskade: Hvad betyder det for barnets hverdag at det har en kognitiv skade, hvordan kan man kompensere og lette hverdagen, og ikke mindst, hvilke følelser går familien igennem og hvordan støtter man dem bedst, når de får et barn med et handicap? Vi slutter dagen af med socialrådgiver Mia Ibæk Touborg der giver et overblik over, hvilke støttemuligheder serviceloven giver.

Deltagerne går hjem fra kursusdagen med opdateret viden om cerebral parese inden for det lægefaglige, psykologiske og socialfaglige område. Ønsket er, at de får redskaber til at håndtere deres nye situation bedre, både i forhold til familiens hverdag, og i forhold til at de får den rigtige støtte som familie, som gør dem mest muligt selvkørende på den lange bane. Målgruppen er forældre til et cp-barn op til 7 år.

Program:

10-10.15: Fælles velkomst og introduktion til dagen, oplægsholderne og deltagerne

10.15-12: Søren Anker Pedersen taler om cerebral parese fra et klinisk udgangspunkt: Hvad er cerebral parese, hvordan ser hjernen ud når den har en skade, hvad er udsigterne for behandling eller diagnosticering?

12-12.45: Frokost

12.45-13.45: Klaus Christensen taler om kognition, udredning og familiestruktur: Hvad sker der i en familie, når der kommer et barn med et handicap? Han kommer også ind på vrede, coping og sorg.

13.45 – 14.45: Mia Ibæk Touborg fortæller om støttemuligheder igennem serviceloven.

Kort pause

15 – 15.30: Fælles opsamling og perspektivering

Undervisere:

Klaus Christensen, Søren Anker Pedersen og Mia Ibæk Touborg

Målgruppe:

Forældre, der har et CP-barn op til skolealderen

Sted:

Scandic Aarhus City

Østergade 10
8000 Aarhus C

Gå til top Top