Familie med cerebral parese - København

Familie med cerebral parese - København

Starter:
Slutter:
Pris:
Medlem UDEN HJÆLPER - 0,00 kr.
Medlem MED HJÆLPER - 0,00 kr.
Ikke medlem UDEN HJÆLPER - 0,00 kr.
Ikke medlem MED HJÆLPER - 0,00 kr.
Pladser tilbage:
8
Tilmelding nødvendig
|Sidste tilmelding:|

Kurset er gratis! Man behøver ikke være medlem af CP Danmark for deltage.

 

Familie med cerebral parese – lægefagligt, psykologisk og socialfagligt

Sorg, glæde, usikkerhed og uvidenhed: Der er store følelser på spil, når familien får et barn med cp. Dette kursus er rettet mod forældre, der har et barn med cp, og som har brug for viden om diagnosen, for at få familielivet til at spille. VI starter med børnelæge Søren Anker Pedersen, der giver en klinisk gennemgang af cerebral parese. Hvad betyder det at have en hjerneskade, hvordan fungerer en hjerne med cp anderledes end en uden, og hvad siger forskningen om cp? Han efterfølges af psykolog Klaus Christensen der giver et indblik i den kognitive hjerneskade: Hvad betyder det for barnets hverdag at det har en kognitiv skade, hvordan kan man kompensere og lette hverdagen, og ikke mindst, hvilke følelser går familien igennem og hvordan støtter man dem bedst, når de får et barn med et handicap? Vi slutter dagen af med socialrådgiver Mia Ibæk Touborg der giver et overblik over, hvilke støttemuligheder serviceloven giver.

Deltagerne går hjem fra kursusdagen med opdateret viden om cerebral parese inden for det lægefaglige, psykologiske og socialfaglige område. Ønsket er, at de får redskaber til at håndtere deres nye situation bedre, både i forhold til familiens hverdag, og i forhold til at de får den rigtige støtte som familie, som gør dem mest muligt selvkørende på den lange bane. Målgruppen er forældre til et cp-barn op til 7 år.

 

Program:

10-10.15: Fælles velkomst og introduktion til dagen, oplægsholderne og deltagerne

10.15-12: Søren Anker Pedersen taler om cerebral parese fra et klinisk udgangspunkt: Hvad er cerebral parese, hvordan ser hjernen ud når den har en skade, hvad er udsigterne for behandling eller diagnosticering?

12-12.45: Frokost

12.45-13.45: Klaus Christensen taler om kognition, udredning og familiestruktur: Hvad sker der i en familie, når der kommer et barn med et handicap? Han kommer også ind på vrede, coping og sorg.

13.45 – 14.45: Mia Ibæk Touborg fortæller om støttemuligheder igennem serviceloven.

Kort pause

15 – 15.30: Fælles opsamling og perspektivering

Undervisere:

Klaus Christensen, Søren Anker Pedersen og Mia Ibæk Touborg

Sted:

CP Danmark

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Pris:

Medlem UDEN HJÆLPER - 0,00 kr.
Medlem MED HJÆLPER - 0,00 kr.
Ikke medlem UDEN HJÆLPER - 0,00 kr.
Ikke medlem MED HJÆLPER - 0,00 kr.

Gå til top Top