Den stressede hjerne - København

Den stressede hjerne

Starter:
Slutter:
Pris:
Medlem UDEN HJÆLPER - 200,00 kr.
Medlem MED HJÆLPER - 200,00 kr.
Ikke medlem UDEN HJÆLPER - 500,00 kr.
Ikke medlem MED HJÆLPER - 500,00 kr.
Pladser tilbage:
0

KURSET ER AFLYST!

Hjernen er under massivt stress, når den har en skade som cerebral parese. Kom på kursus og lær mere om hjernens funktion og opbygning, og om hvordan man kan kompensere, så man får den bedst mulige hverdag

Det medfører næsten altid stress at være ramt af en hjerneskade, og det har en række mere eller mindre skadelige virkninger på hjernen og resten af kroppen. Nogle af de stoffer, der hæmmes ved stress, spiller en betydelig (positiv) rolle ved den hjerneskadedes forbedring af sine måder at fungere – og eventuelt genvinde tabte funktioner. Selv om der er forskelle på diverse former for hjerneskade, gælder dette for både cerebral parese og andre former for skade, for hjernen er uhyre fleksibel og formår at tilpasse sig nye situationer.

Dette kursus handler både om disse mekanismer og mere alment om, hvordan en skadet hjerne kan ændres og trænes til at fungere bedre. Den første del af oplægget giver en grundig klinisk gennemgang af hjernen og forskellen på en rask og en skadet hjerne, samt hvordan en hjerneskade kan udløse stress. Det er hjerneforsker og professor i neurovidenskab Jesper Mogensen der lægger ud.

Om eftermiddagen dykker vi lidt mere ned i diagnosen cerebral parese, når psykolog Klaus Christensen perspektiverer og giver anvisninger til, præcis hvordan stress rammer mennesker med CP, og hvordan man eventuelt kan kompensere. 

Kurset er rettet mod mennesker med cerebral parese under 25 år, der søger viden om hjernens funktion, og hvordan man kan optimere den, på trods af den massive stresstilstand, et kognitivt handicap giver. I mindre grad er målgruppen forældre til et barn eller ungt menneske med cerebral parese.

Program

10 - 10.15: Kort præsentation af dagen og deltagerne.

10.15 - 12.00: Hvordan er hjernen opbygget, og hvilke faktorer betyder noget for om man får stress, når man har en hjerneskade? Hvorfor er det sådan? Kan man selv gøre noget for at mindske hjernens stress-tilstand? Hvordan kan man få hjernen til at fungere bedst muligt? (Jesper Mogensen)

12 - 12.45: Frokost

12.45 – 14: Hvad betyder en kognitiv hjerneskade for hverdagen med CP? Hvordan relaterer hjernens stress til et menneske der har CP? Hvordan oplever man stress, og hvordan kan man kompensere? Praktiske råd (Klaus Christensen)

Kort pause

14.15 – 15: Fælles opsamling, perspektivering og spørgsmål.

Kursusleder:

Trine Kamp Larsen

Undervisere:

Psykolog Klaus Christensen samt hjerneforsker Jesper Mogensen

Målgruppe:

Unge mennesker med cerebral parese, der søger viden om, hvordan en hjerneskade kan medføre stress, samt deres pårørende

Sted:

CP Danmark

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Pris:

Medlem UDEN HJÆLPER - 200,00 kr.
Medlem MED HJÆLPER - 200,00 kr.
Ikke medlem UDEN HJÆLPER - 500,00 kr.
Ikke medlem MED HJÆLPER - 500,00 kr.

Gå til top Top