Spørg Emmy Kjelmann

Emmy KjelmannEmmy Kjelmann er uddannet ergoterapeut og ASK-konsulent samt certificeret PODD instruktør. Hun har videreuddannet sig indenfor ASK (alternativ og supplerende kommunikation) i Norge.

Emmy har over 30 års erfaring med at udarbejde kommunikationsløsninger til unge mennesker med komplekse kommunikationsbehov, især mennesker med cerebral parese.

Emmy har fra 1988 til 2019 arbejdet på Neurocenter Østerskoven, hvor hun blandt andet har stået for opbygningen af afdelingen for kommunikation og anden anvendelse af teknologi til handicappede.

I perioden 2007-2017 var hun tilknyttet Egmont Højskolen som konsulent vedrørende elever med behov for alternativ og supplerende kommunikation.

I dag er Emmy selvstændig konsulent inden for kommunikationsløsninger til handicappede og holder oplæg, underviser og yder konsulentbistand.

Du kan spørge Emmy Kjelmann om alt indenfor ASK. ASK er alt det vi tager i anvendelse, når talen ikke er tilstrækkelig - mimik, kropssprog, tegn til tale samt kommunikationshjælpemidler - såvel høj- som lav-teknologiske.

Spørg netrådgiveren

Jeg accepterer CP Danmarks brugerbetingelser .
Sidst opdateret:
Gå til top Top