Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Unge, der bliver 18 år, er ikke længere omfattet af forældrenes forsørgerpligt. Ved det 18. år bliver de derfor ramt af en ændring i deres liv, som er en forudsætning for udbetaling af uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Kommunen har en særlig vejledningsforpligtigelse, hvis ansøger har cerebral parese. Hvis den unge har en formue på over 10.000 kroner, kan kommunen vurdere, at pågældende ikke er berettiget til hjælp (hvis formuen er opsparet til egen bolig, møbler m.m. kan kommunen fravige formuegrænsen).

Sidst opdateret:
Gå til top Top