STU

Det er ungdommens uddannelsesvejledning (UU), der skal vejlede den unge i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Alle unge har krav på at få en uddannelses- eller beskæftigelsestilbud efter 9. klasse. Uddannelsesinstitutionerne skal stille den nødvendige kompenserende støtte til rådighed.

Hvis den unges funktionsnedsættelse er så omfattende, at der ikke er mulighed for, selv med støtte, at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, skal kommunen tilbyde Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Formålet med STU er, at den unge får personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Det er UU, der indstiller den unge til STU.

Hvis den unges funktionsnedsættelse er så omfattende, at der ikke er mulighed for, selv med støtte, at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, skal kommunen tilbyde en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Formålet med en STU er, at den unge får personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Det er UU, der indstiller den unge til en STU.

Sidst opdateret:
Gå til top Top