Skole og SFO

Det er som regel en repræsentant fra PPR, der koordinerer overgangen mellem børnehave og skole. PPR kender de forskellige relevante skoletilbud og kan rådgive herom. Ofte vil man forsøge at inkludere børn med cerebral parese i de almindlige skoletilbud, men eventuelt med de nødvendige støtteforanstaltninger.

Det er PPR, der vurderer, om der er behov for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Findes der ikke et relevant skoletilbud i kommunen, kan barnet få et andet tilbud i en anden kommune eller i ét af de specialiserede regionale tilbud.

SFO

Som udgangspunkt vil kommunen forsøge at inkludere barnet i de almindelige fritidstilbud, men nogle børn har behov for et specialtilbud.

Sidst opdateret:
Gå til top Top