Merudgifter

Efter Servicelovens § 41 skal kommunen dække de nødvendige merudgifter, I kan få ved forsørgelse i hjemmet af jeres barn under 18 år, hvis jeres barns funktionsnedsættelse er indgribende i hverdagen.

Det er en forudsætning, at den merudgift I har, er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne. Bestemmelsen giver således mulighed for at dække de udgifter, som I ikke ville have haft, hvis jeres barn ikke havde haft en nedsat funktionsevne. I skal selv afholde den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, I normalt ville have afholdt.

Dækning af merudgifter gives som en fast månedlig ydelse, der beregnes ud fra dokumenterede (voksne) og sandsynliggjorte (børn) merudgifter. Ydelsen er uafhængig af indkomst og er skattefri. Der kan ikke ydes dækning af merudgifter, hvis de samlede merudgifter er mindre end 4.848 kr. for et år (2018).

Merudgifter kan for eksempel være ekstra udgifter til kost og diætpræparater, medicin, transport, handicaprettede kurser til jer forældre og andre pårørende, beklædning og fodtøj, hospitalsophold, vask og personlig hygiejne. Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift, for eksempel til et kursus eller merudgifter til en ferie, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af det månedlige beløb.

Merudgiftsydelsen er ikke en tidsbegrænset ydelse, som forudsætter en fornyet ansøgning. Kommunen kan fastsætte en opfølgningsdato, hvilket ikke er det samme som en udløbsdato. Kommunen må altså ikke tidsbegrænse ydelsen.

Sidst opdateret:
Gå til top Top