Hjemmetræning

Forældre kan søge kommunen om at træne deres barn helt eller delvist i hjemmet i henhold til Servicelovens § 32. Træningen kan foregå efter konventionelle metoder eller efter alternative metoder.

Det er en betingelse, at et tilbud i hjemmet kan imødekomme barnets eller den unges behov, og at forældrene er i stand til at varetage opgaven. Hjemmetræningens metoder og målene med den, skal være dokumenterbare.

Når kommunen har godkendt træning i hjemmet, har forældrene ret til at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i servicelovens § 42. Man har desuden ret til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere med videre, der er forbundet med hjemmetræningen. Udgifterne hertil kan ikke overstige et beløb på 633.203 kroner (2019).

Sidst opdateret:
Gå til top Top