Må jeg tage hjælpemidler med på ferie?

Personer, der bruger hjælpemidler, har ret til at holde ferie ligesom alle andre og ret til at tage hjælpemidler med eller få dem stillet til rådighed på ferien.

Når man dagligt er afhængig af et eller flere hjælpemidler, kan det imidlertid opleves som uoverskueligt at skulle på rejse til udlandet eller holde ferie uden for bopælen i Danmark. Men via vejledningsforpligtelsen er kommunen forpligtet til at yde borgerne rådgivning og vejledning om muligheden for at medbringe hjælpemidler på ferie i udlandet og herhjemme.

Ferie i udlandet

Personer, som har fået bevilget hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, har ret til at medtage hjælpemidlerne, når de afholder ferie i udlandet. Det samme gælder for personer, som har fået støtte til køb af bil.

Kommunen skal derfor ikke ansøges om tilladelse til at medbringe hjælpemidler og forbrugsgoder til udlandet, hvis ferieopholdet er under en måneds varighed. De samme regler gælder for en række andre ydelser efter serviceloven. Det er derfor nødvendigt for kommunen at kende udlandsbekendtgørelsens regler om, hvilke ydelser der efter serviceloven bevares under midlertidige ophold i udlandet.

Ferie i Danmark

Mange brugere af hjælpemidler holder ferie i Danmark i eget eller lejet sommerhus, besøger familiemedlemmer, bor på hotel eller lignende. Og her har du mulighed for at få stillet hjælpemidler til rådighed. F.eks. toiletstol, personløfter, rejselift m.v.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i to sager om ret til hjælpemidler i forbindelse med ferieophold i Danmark. Personer med hjælpemidler har ret til midlertidigt lån/leje af hjælpemidler under ferieophold af 14 dages varighed.

Ankestyrelsens begrundelse var, at hjælpemidlerne gjorde det muligt at afholde ferie på lige vilkår med ikke-handicappede. Den pågældende kommune, hvor borgeren holder ferie, skal stille hjælpemidlet til rådighed, men det er borgerens egen kommune, der skal betale.

Hjælp til gæster fra udlandet

Hvis man eksempelvis selv får besøg fra udlandet af en person med cerebral parese eller en anden funktionsnedsættelse, har man mulighed for at leje hjælpemidler, som kan lette opholdet. Disse hjælpemidler skal man imidlertid selv betale for.

En af aktørerne på det marked er Rehab Service Sjælland, som blandt andet udlejer toiletstole, el-kørestole, plejesenge og meget andet i kortere eller længere perioder. Du kan se mere om priser og depositum på hjemmesiden: www.rehab-service-sjaelland.dk

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top