Familievejlederordningen

Familievejlederordningen er tænkt som en form for brobygning mellem jeres familie og det offentlige i den indledende fase, efter jeres barn har fået diagnosen cerebral parese. Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælpen til jer, men kan præsentere mulighederne for at få hjælp - blandt andet gennem Servicelovens bestemmelser.

Tre måneder efter at kommunen har fået kendskab til, at jeres barn har fået konstateret cerebral parese, skal kommunen med familievejlederordningen sikre, at I får et tilbud om indgående rådgivning og vejledning.

Formålet er:
• at sikre, at familien får tilbudt indgående rådgivning og vejledning om muligheden for iværksættelse af social indsats for at styrke barnet og familiens videre udvikling og trivsel.
• at sikre, at familien får kendskab til de tilbud om offentlig hjælp, der er inden for de forskellige områder.

I henhold til Servicelovens § 11 skal kommunen tilbyde Familievejlederordningen og den gratis rådgivning. Dog er det ikke alle kommuner, der har ordningen.

Sidst opdateret:
Gå til top Top