Boligændringer

I henhold til Servicelovens § 116 kan kommunen yde hjælp til indretning af en bolig, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen egnet som opholdssted for et barn eller en voksen med cerebral parese. Hjælpen kan ydes, uanset om der er tale om lejebolig eller ejerbolig.

I de ganske særlige tilfælde, hvor den nuværende bolig ikke kan gøres egnet, kan kommunen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig. Det sker kun, hvis kommunen ikke har en anden, de kan henvise til.

Sidst opdateret:
Gå til top Top