Børnefaglig undersøgelse § 50

Hvis et barn eller en ung har brug for særlig støtte eller hjælp, skal kommunen først gennemføre en børnefaglig undersøgelse. Man kan henvende sig, eller det kan være, at kommunen selv tager initiativ til undersøgelsen. En børnefaglig undersøgelse skal omfatte en helhedsbetragtning af barnets eller den unges:

• Udvikling og adfærd
• Familieforhold
• Skoleforhold
• Sundhedsforhold
• Fritidsforhold og venskaber
• Andre relevante forhold

Undersøgelsen skal resultere i en vurdering af, om der er brug for hjælp og hvilke foranstaltninger, der i så fald bedst kan bidrage til at afhjælpe barnet/den unges vanskeligheder og behov.

Bliver det vurderet, at der er behov for støtte, skal der laves en handleplan i henhold til Servicelovens § 140 med målene for indsatsen. Handleplanen skal løbende justeres.

Kommunen skal altid vælge den eller de mindst indgribende formålstjenlige foranstaltninger, som kan løse de problemer, der er afdækket igennem undersøgelsen. Det kan for eksempel dreje sig om praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, aflastning i en plejefamilie eller på en døgninstitution/opholdssted, anbringelse af barnet uden for hjemmet eller anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk pædagogisk støtte.

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top