Nyttige links

UddannelsesGuiden

UddannelsesGuiden er Undervisningsministeriets informations- og vejledningsportal, og her finder du informationer om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark – det er for eksempel ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt information om det at tage en uddannelse. På UddannelsesGuiden finder du blandt andet eVejledning, hvor du kan chatte med en vejleder om uddannelsesvalg.

www.ug.dk

 

Optagelse.dk

På optagelse.dk kan du søge ind på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser – helt digitalt og nemt.

www.optagelse.dk

 

Studievalg

På studievalg.dk kan du finde dit regionale StudievalgCenter, hvor du kan booke en tid og få vejledning.

www.studievalg.dk

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning til alle unge i grundskolen fra 7. klasse samt i 10. klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning, mens individuel vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.

www.ug.dk

 

SU

SU-Loven giver alle danskere over 18 år ret til at uddanne sig med støtte - Statens Uddannelsesstøtte - fra det offentlige. Læs om reglerne for SU og SU-lån.

www.su.dk

 

Handicaptillæg

Går du på en videregående uddannelse, kan du søge om handicaptillæg ved siden af SU'en – læs mere her.

SU og handicaptillæg

 

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Hvis din funktionsnedsættelse gør, at du ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, kan du tage en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) – læs mere her.

STU

 

Handicappede Studerende og Kandidater (HSK)

HSK arbejder for at synliggøre og løse de problemer, personer med handicap har på uddannelsesområdet, og yder telefonisk og skriftlig rådgivning.

www.hsknet.dk

Gå til top Top