Kan jeg få hjælp til uddannelse og job?

Er du i gang med en uddannelse, eller er du jobsøgende, er der forskellige muligheder for at få hjælp. Socialrådgiver Mia Ibæk Touborg gennemgår dem her.

 

 
 Mia Ibæk Touborg, socialrådgiver i CP Danmark

 

Når du har CP og er under uddannelse eller er jobsøgende, er der forskellige muligheder for at få hjælp til at gennemføre uddannelsen og til at komme i job. Ring til mig hvis du har brug for hjælp. Det kræver dog, at du er medlem af CP Danmark. 

 

Her er en oversigt:

 

Specialpædagogisk støtte (SPS) på uddannelsesinstitutionen
Specialpædagogisk støtte (SPS) er for dig, der har brug for støtte for at kunne komme igennem en ungdoms- eller videregående uddannelse. SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

Du kan for eksempel få timer til at ansætte en studiekammerat til at tage noter for dig, bære nogle af din ting eller andet. Du udvælger selv, hvem der skal hjælpe dig. 

Du skal kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted, hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte (SPS). Læs mere på spsu.dk.

 

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
Hvis du på grund af din funktionsnedsættelse ikke kan gennemføre et almindeligt uddannelsesforløb, kan du være berettiget til en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: den såkaldte STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), som er en uddannelse, hvor der er taget hensyn til dit handicap og dine behov. Uddannelsen varer tre år, og du kan begynde efter folkeskolen.

Kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din kommune. Det er UU, der indstiller til deltagelse i særligt tilrettelagte forløb.  Læs mere om STU her på Uddannelsesguiden.

 

Afprøvning

Når du er fyldt 18 år, kan det måske være en god idé at finde ud af, hvad din funktionsnedsættelse betyder for dine muligheder på arbejdsmarkedet. Det kan ske gennem arbejdspraktik og/eller kurser. Målet er at finde ud af, om du kan arbejde på almindelige vilkår, eller om du har begrænsninger i din arbejdsevne, der peger på:

  1. et fleksjob
  2. et ressourceforløb
  3. revalidering
  4. eller eventuelt en førtidspension (læs om førtidspension her nederst)

 

Tilbud om afprøvning gives af kommunens jobcenter

 

1. Fleksjob

Hvis afprøvningen viser, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, kan du komme i betragtning til et fleksjob. I et fleksjob bliver dine behov tilgodeset, så din arbejdsevne bliver udnyttet bedst muligt. Du får løn fra din arbejdsgiver for det arbejde, du udfører. Kommunen supplerer lønnen med et fleksløntilskud. Hvis du er visiteret til fleksjob, men er ledig, vil du som udgangspunkt være berettiget til ledighedssydelse. Fleksjob bevilges for en periode på 5 år. Inden udløbet af denne periode skal kommunen tage stilling til, om du opfylder betingelserne for en ny 5-årig periode i fleksjob.

 

2. Ressourceforløb

Hvis det er usikkert, om du som følge af din funktionsnedsættelse ikke kan arbejde, kan kommunen tilbyde dig et ressourceforløb, der har til formål at udvikle din arbejdsevne. Et ressourceforløb er et længerevarende forløb på mellem 1-5 år, der for eksempel kan bestå af et særligt brobygningsforløb, der skal ruste dig til at tage en ungdomsuddannelse, rådgivning ved psykolog, en støtte-kontaktperson, socialpædagogisk bistand, udredning, praktikforløb, hjælpemidler, mentorstøtte mv.

 

3. Revalidering

Revalidering er både en erhvervsrettet aktivitet for at få dig i job og en økonomisk hjælp, så du har noget at leve af.

Formålet med revalidering er, at personer med nedsat arbejdsevne kan blive på arbejdspladsen eller komme videre i et job, der passer til deres arbejdsevner. Du har mulighed for at få revalidering, hvis dine arbejdsevner er begrænsede af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Som hovedregel modtager man revalideringsydelse under revalideringen. Det svarer til den højeste dagpengesats.

 

En revalidering kan rumme en eller flere erhvervsrettede aktiviteter. For eksempel uddannelse, arbejdsprøvning, forskellige typer af optræning i det offentlige og det private (virksomhedspraktik) eller hjælp til etablering af egen virksomhed.

Reglerne for revalidering kan være en stor mundfuld at tygge sig igennem, så kontakt mig eller min kollega Anne-Marie Larsen, hvis du har brug for hjælp.

 

Husk at du kan få hjælp og rådgivning i CP Danmark.

 

Læs også 18 år og myndig, hvad kan jeg leve af?

 

Bliv medlem her.

Gå til top Top