Find en bolig

For at kunne flytte hjemmefra, skal du have et sted at bo. Og ligesom med alle andre unge skal du selv stå for at finde en bolig.

 
 Mia Ibæk Touborg, socialrådgiver i CP Danmark


Du kan se en oversigt over nyttige sider om bolig her.

Hvis din funktionsnedsættelse stiller særlige krav til boligen, kan du i visse tilfælde få hjælp til at få en lejebolig fra kommunen, ligesom du kan få støtte til at foretage nødvendige ændringer i boligen. Det er altid en individuel konkret vurdering, om man kan få en lejlighed visiteret af kommunen. Ring til mig, hvis du er i tvivl. 

Hvis du har et meget omfattende hjælpebehov, kan du være berettiget til et botilbud. Måske bor du allerede i et botilbud, som ikke kan fortsætte, når du er fyldt 18 år. Her er det en god idé at være i god tid med en ansøgning om et nyt botilbud, da der ofte er ventetid.

Læs også Mia Ibæk Touborgs andre råd om at flytte hjemmefra her:

Ledsagelse og personlig støtte

Socialpædagogisk støtte og hjælpemidler

Bil

Har du en historie fra DIT liv, som du gerne vil dele med andre, så skriv på UngeForum. Det eneste krav er, at du skal være anonym.

Gå til top Top