18 år og myndig - hvad skal jeg leve af?

Når du bliver 18 år, er du myndig og dine forældres forsørgelsespligt ophører. Mia Ibæk Touborg er socialrådgiver i CP Danmark og giver dig her et overblik over dine muligheder for at få økonomisk støtte.

 

Hvis du ikke har et job eller nogen til at forsørge dig, får du brug for økonomisk støtte. Jeg giver dig her et overblik over de økonomiske støttemuligheder, du kan søge om, alt efter om du er ledig eller under uddannelse. Kontakt mig hvis du har brug for hjælp. Det kræver, at du er medlem af CP Danmark. 


Statens Uddannelsesstøtte (S.U.)

S.U. er økonomisk støtte til dig, der går på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse.  Læs mere på SU's hjemmeside

 

Handicaptillæg

Læser du på en videregående uddannelse, og har du på grund af din funktionsnedsættelse ikke som andre mulighed for at have et studiejob ved siden af dit studie, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU. Læs mere på SU's hjemmeside

 

Uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp er en hjælp, du kan få fra kommunen for at få dig i gang med en uddannelse. Kommunen, det vil sige din sagsbehandler, vurderer, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig hjælp, inden du kan begynde på en uddannelse. Det kan for eksempel være, at du har brug for en neuropsykologisk udredning for at få klarlagt dine kognitive vanskeligheder, eller at det er bedst for dig med en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp, at:

 • du er under 30 år

 • du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Har du for eksempel gået på universitet eller på erhvervsskole, så har du en erhvervsuddannelse og kan derfor ikke få uddannelseshjælp. Men hvis du kun har en STX eller HF, kan du søge om uddannelseshjælp
   
 • du har været ude for det, der hedder ”en social begivenhed”, som kan være sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør

 • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre

 

Læs mere om uddannelseshjælp på borger.dk

 

Merudgifter

De udgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse kaldes merudgifter, og dem kan du i princippet får dækket af kommunen. Du kan få hjælp til nødvendige merudgifter som:

 • medicin
 • kørsel til og fra uddannelse
 • kørsel til og fra arbejde
 • kørsel til og fra behandling og kørsel i fritiden (familiebesøg, fritidsinteresser etc.)
 • kurser
 • ekstra vask
 • håndsrækninger. Håndsrækninger kan være at hjælp til at pudse vinduer, skifte pærer eller andet praktisk arbejde i dit hjem, som du ikke kan lave selv på grund af din funktionsnedsættelse.

 

Kontanthjælp 

For at få kontanthjælp på ungesats skal du opfylde alle disse kriterier:

 • være under 30 år

 • have en erhvervskompetencegivende uddannelse, som for eksempel en universitets- eller håndværkeruddannelse

 • være arbejdsløs (eller have været ude for en anden ”social begivenhed” som det hedder. Det kan også være sygdom, eller at du bliver skilt)

 • ikke kunne forsørges af andre eller forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

 

Læs mere om kontanthjælp på borger.dk

 

Førtidspension

Førtidspension er et tilbud til mennesker, der ikke kan arbejde og dermed ikke kan forsørge sig selv. Det er din kommune, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i det, der hedder et ”ressourceforløb”, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension. Læs om ressourceforløb her.

I vurderingen ser din kommune på en række forhold, for eksempel uddannelse, erfaring fra arbejdsmarkedet og helbred. Du har ret til førtidspension, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat, og du opfylder betingelserne for at få tilkendt pension. Du kan læse mere om førtidspension på borger.dk

Læs også Kan jeg få hjælp til uddannelse og job?

Gå til top Top