Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

CP Ung har flere forskellige samarbejdspartnere. 

 

CP Danmark

CP Danmark er CP Ungs hovedforening, som CP Ung hører ind under. CP Danmark er CP Ungs primære samarbejdspartner. 

CP Ung er garanteret 4 delegerede på Landsmødet, som afholdes hvert andet år i lige år. CP Ung har 2 pladser i hovedbestyrelsen, og siden 2013 har CP Ung været repræsenteret i forretningsudvalget, som er foreningens daglige ledelse.  

Vi deltager i flere arrangementer som CP Danmark afvikler, herunder kurser og konferencer. 

 

CP Norden

CP Norden er et nordisk samarbejde mellem CP-foreningerne i Danmark, Norge, Sverige, Island og Færøerne. Samarbejdet har eksisteret siden 2012. 

Gennem flere år har CP Ung haft en repræsentant med ved de nordiske konferencer i de forskellige nordiske lande, da temaet har omhandlet unge med CP ift. uddannelse, arbejde og erkendelse af eget handicap. 

En overgang blev der et forsøg på at danne et "CP Norden Ungdom", men det kom aldrig i gang, da det kun er Danmark (og til dels Norge), der har en velfungerende ungdomsafdeling. 

 

SUMH

SUMH - Sammenslutningen af Unge Med Handicap (det tidligere DH Ungdom) er en paraplyorganisation for handicap-ungdomsorganisationer i Danmark. 

SUMH har 13 medlemsorganisationer, hvoraf CP Ung er en af dem. 

CP Ung har ret til op til 4 delegerede, inkl. 2 stemmeberettigede ved SUMH's repræsentantskabsmøde, som afvikles i april måned. 

CP Ung samarbejder med SUMH, der hvor det giver mening og flere af vores medlemmer er aktive i SUMH på forskellige måder. 

 

Andre samarbejdspartnere

CP Ung bliver af og til kontaktet og spurgt, om vi ønsker at indtræde som repræsentant i forskellige projekter m.v. hos eksterne samarbejdspartnere. 

Indtil videre har CP Ung bl.a. været med i:

 

  • Styregruppen vedr. "Sommersjov" på Egmont Højskolen, 2010-2013 (Thomas Arpe/Rasmus Lund-Sørensen)
  • Projektet "Overgangen til voksenlivet" i Aarhus Kommune, 2015-2018 (Julie Morell)
  • Projektet "Livet med mobilitetshandicap" på Roskilde Universitetscenter, RUC, 2019-2022 (Cæcilie Nisbeth) 

 

Hvis man er interesseret i at have CP Ung med i noget, så kontakt venligst bestyrelsen.

Sidst opdateret:
Gå til top Top