Vaccination mod corona

Hvornår kan mennesker med cerebral parese få en vaccination mod corona? Her er, hvad vi ved lige nu om vaccinationsprogrammet.

VaccineDenne side bliver løbende opdateret med nye oplysninger om vaccinationer mod corona.

De danske myndigheder begyndte mellem jul og nytår at tilbyde vaccination mod corona. Men her og nu er der ikke vaccinationer nok til, at alle kan tilbydes et stik.

Derfor har sundhedsmyndighederne udarbejdet et vaccinationsprogram, som beskriver, hvordan vaccinationerne skal gennemføres, og i hvilken rækkefølge befolkningen skal tilbydes vaccination.

Det helt overordnede princip er, at de borgere, som er i størst risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb pga. corona, vaccineres først. Med det udgangspunkt har sundhedsmyndighederne udmeldt denne prioriteringsrækkefølge:

1. Personer som bor i plejebolig mv.
2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
3. Personer med alder ≥ 85 år
4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved corona samt udvalgte pårørende
6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
7. Personer med alder 80-84 år
8. Personer med alder 75-79 år
9. Personer med alder 65-74 år
10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved corona 
11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder

Hvilken gruppe tilhører jeg?

Hvem der tilhører hvilken gruppe, og hvordan og hvornår man tilbydes vaccination er en ganske kompliceret sag, som desværre ikke kan besvares simpelt. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke pr. definition tilhører en risikogruppe, blot fordi man har cerebral parese. Mange mennesker med cerebral parese vil derfor blive vaccineret i gruppe 12: Øvrig befolkning - sammen med størstedelen af befolkningen i øvrigt.

Den 19. januar blev der udsendt et notat, som præciserer retningslinjerne for prioritering af udvalgte grupper til vaccination mod corona: Retningslinjer for vaccination mod corona på handicapområdet

Særlig risikogruppe

VaccineMed der er også forhold, man skal være særligt opmærksom på, som kan betyde, at man har mulighed for at blive tilbudt vaccination på et tidligere tidspunkt. Det gælder for eksempel, hvis man er i særlig risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb som følge af corona (punkt 5).

Det er din egen praktiserende læge (eller behandlende læge, hvis du er i behandling på et hospital), som vurderer, om du er i særlig risiko og derfor kan visiteres til vaccination. Derfor er det din praktiserende læge, du skal kontakte, hvis du mener, du bør vaccineres på grund af særlig risiko.

BPA-hjælpere

Har du en BPA-ordning, så betragtes dine hjælpere som varetagende en ”kritisk funktion” (punkt 4) og kan visiteres til vaccination. Det er arbejdsgiveren, der skal indhente samtykke fra hjælperen og anmode om vaccination. Benytter man sig af et virksomhed som for eksempel LOBPA, så er det LOBPA, der skal indsende lister over hjælpere, som skal vaccineres.

Er du selv arbejdsgiver i din egen BPA-ordning, er det dig selv som arbejdsgiver, der skal anmode om vaccination af dine hjælpere. Vores anbefaling er, at du i den situation, tager kontakt til din sagsbehandler i kommunen. Mener du, at du selv bør vaccineres, så er det (jf. ovenfor), din egen læge, der skal vurdere det.

Befordring til vaccination

Kommunerne er blevet opfordret af Sundhedsministeriet til at tilbyde befordring til vaccination for corona til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis der er behov for, at borgeren transporteres til et vaccinationssted. Muligheden for hjælp til befordring fremgår af det borgerbrev, som alle borgere modtager i e-boks eller som brev.

Pårørende

Er du pårørende til – og passer du evt. - en person, som er i særlig risiko, så kan du også visiteres til vaccination (punkt 5 og 6). I disse situationer er det egen læge, som er den, der i givet fald kan visitere til vaccination. Husk at al vaccination er frivillig og kræver samtykke fra den, der skal vaccineres.

Kompliceret sag – søg rådgivning

Som sagt er det kompliceret stof uden nemme svar. Er du i tvivl, så søg rådgivning. Tjek først Sundhedsstyrelsens hjemmeside - her er svar på mange generelle spørgsmål.

Der er i øjeblikket stort pres på læger og hospitaler, så overvej dit behov. Men kontakt evt. din egen læge eller - i BPA-spørgsmål - din sagsbehandler i kommunen eller den virksomhed, som administrerer din ordning. Og gør det gerne pr. mail. Det giver typisk den bedste og mest smidige kommunikation. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte foreningen og vores rådgivere.

Sidst opdateret:
Gå til top Top