Sådan har coronavirus påvirket mennesker med CP

Sådan har coronavirus påvirket mennesker med CP

Mange mennesker med CP har følt sig ensomme, og mange har mistet deres træning pga. coronasituationen. Men de fleste har generelt følt sig godt informeret af myndighederne. Det viser en undersøgelse fra DH.

Aflyst træning, der har påvirket helbredet hos den enkelte. Det er en af de konsekvenser, som mennesker med CP er blevet ramt af under coronakrisen.

Danske Handicaporganisationers webpanel, DH-Panelet, har spurgt en lang række mennesker med handicap om deres oplevelse af coronakrisen. I panelet har 73 mennesker, der er medlem eller tilknyttet CP Danmark, besvaret de mange spørgsmål.

- Selvom besvarelserne på CP-området ikke er repræsentative for alle mennesker med CP, er det alligevel ret interessant at læse, hvordan de har oplevet tiden under corona. Det giver et fingerpeg om, hvordan mennesker med CP generelt har været ramt af coronakrisen, siger CP Danmarks direktør, Mogens Wiederholt.

Men hvad er det så, der har været anderledes?

42 procent mener, at de er i risikogruppen for corona, 67 procent svarer at de i et eller andet omfang har været i isolation for at reducere risikoen for at blive smittet og 79 procent er hverken blevet testet eller har haft symptomer på coronavirus.

Information om corona

Generelt viser undersøgelsen, at folk har følt sig godt informeret om corona. 84 procent har helt eller delvist haft ”den nødvendige viden om coronaepidemien til at træffe de rigtige beslutninger om, hvad jeg skal gøre og ikke gøre i disse dage”.

47 procent har på grund af sin sygdom eller sit handicap følt et behov for særlig information ifm. Coronavirus, og informationen er fået hos myndighederne (50 procent) og den pågældende handicaporganisation (32 procent).

Generelt er der stor tilfredshed med myndighedernes information om, hvorvidt man er i risikogruppen, hvordan man undgår at blive syg med COVID-19 og hvilke forholdsregler man bør tage ift. COVID-19.

Isolation

Desværre har mange følt sig ensomme og overladt til sig selv. På spørgsmålet: "Jeg føler mig ensom og overladt til mig selv som følge af situationen med coronavirus og nedlukningen af samfundet" svarer hele 51 procent, at de er enige i en eller anden grad.

- Det er alt for mange mennesker med CP, der har følt sig ensomme, og det er noget, både myndighederne og vi som handicaporganisation skal lære af, siger Mogens Wiederholt.

81 procent har i nogen eller høj grad oplevet, at omverdenen (familie, venner, frivillige, plejepersonale mv.) har holdt kontakt på andre måder end sædvanligt som f.eks. pr. telefon, video mv.

Træning og sundhed

92 procent har oplevet at f.eks. træning og genoptræning er blevet udsat eller aflyst pga. coronavirus, og 68 procent mener, at udsættelsen eller aflysningen i en eller anden grad har påvirket deres helbred og/eller funktionsevne.

71 procent har oplevet, at planlagte besøg (F.eks. undersøgelser, behandlinger eller kontroller ved fysioterapeut, egen læge, på sygehus mv.) i sundhedsvæsnet er blevet udsat eller aflyst på grund af coronavirus. Om det har haft betydning for ens helbred og/eller funktionsevne, er der delte meninger om.

Støtte fra kommunen

40 procent svarer ja til at de har oplevet ændringer i støtten fra kommunen pga. coronavirus. For de fleste drejer det sig om ledsagelse, praktisk hjælp, aktiviteter i dagtimerne eller socialpædagogisk støtte.

Flertallet oplever, at det påvirker deres liv negativt, at støtten er ændret, og hele 72 procent mener ikke, at ændringerne blev foretaget på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

- Det er ikke tilfredsstillende, hvis så mange har fået ændret deres støtte, som har stor betydning for den enkelte, uden det er sket på baggrund af den konkrete situation, siger Mogens Wiederholt.

Livskvalitet

Generelt er oplevelsen, at situationen med coronavirus og dens påvirkning på samfundet påvirker folks livskvalitet, dog er der forskel på, hvor stor en påvirkning, der opleves.

66 procent er bekymret for selv at blive smittet med coronavirus, 75 procent er i høj eller mindre grad tryg ved, at de kommer godt gennem coronakrisen, og 82 procent mener i høj eller mindre grad, at myndighederne har håndteret corona-krisen godt.

Sidst opdateret:
Gå til top Top