Hovedbestyrelsesmøde

24. april - Hovedbestyrelsesmøde

Årets første hovedbestyrelsesmøde i CP Danmark er fastsat til den 24. april.

Som det var tilfældet for HB-mødet i november, vil det med stor sandsynlighed blive afholdt online på Zoom. Dagsorden følger vedtægterne.

Et par af de faste punkter på april-mødet er valg til forretningsudvalget og godkendelse af regnskab.

CP Danmarks hovedbestyrelse består af en repræsentant fra hver af foreningens 16 kredse, to repræsentanter udpeget af ungdomsafdelingen CP Ung og fire repræsentanter udpeget af hovedbestyrelsen.

Sidst opdateret:
Gå til top Top