13. Maj - Familiedag om overgang fra ung til voksen med CP

13. maj - Familiedag om overgang fra ung til voksen

I over 10 år har CP Danmark i samarbejde med Elsass Fonden arrangeret familiedage med fokus på skiftende, relevante emner. Den næste familiedag afholdes 13. maj hos Elsass Fonden og handler om den vigtige overgang fra ung til voksen. Målgruppen er familier med unge med CP i alderen 13-20 år. Du kan tilmelde dig på blanketten nederst på siden.

Overgangen til voksenlivet kan byde på meget nyt, både for den unge med CP, men også for den øvrige familie. Forandringerne i denne periode af livet kan bl.a. vedrøre tilknytning til fagpersoner på hospitalet, vederlagsfri fysioterapi, den økonomiske situation for familien og tankerne om mulighederne for uddannelse, arbejde og boligforhold.

På familiedagen belyses en række vigtige aspekter i overgangen, der på fagsprog kaldes transition. Det sker gennem faglige oplæg og erfaringsudveksling mellem forældre, de unge med CP og deres søskende.

Der vil være oplæg af fysioterapeut, MSc, Michelle Bærentzen fra Elsass Fonden og professor Jakob Lorentzen fra den nye CP-Ung klinik på Rigshospitalet, hvorfra også projektleder Mette Røn Kristensen deltager.

Søren Møller Petersen, som er socialrådgiver med årelang erfaring som rådgiver, underviser, leder og konsulent inden for social- og handicapområdet, vil præsentere de centrale regler i overgangen fra barn til voksen - hvilke regler der udgår, hvilke der kommer til og hvad den unge og familien skal være særlig opmærksom på.

Erfaringer gives videre

Udover de faglige oplæg er der afsat tid til at forældrene, de unge med CP og deres søskende kan lære hinanden bedre at kende, hygge sig og dele deres erfaringer. Opgaven med at facilitere forældredialogen er lagt i hænderne på Sinne Colding Thaysen, der er mor til en børneflok, hvor det ene barn har CP. Hun kender til børnenes forskellige reaktioner og behov. Derudover deltager to unge, som repræsenterer de unge med CP og deres søskende.

I løbet af dagen vil trommeslager og musiklærer, Peter Altmann, undervise i Stomp. Han sørger for at både unge og voksne bliver underholdt og udfordret med bevægelse, rytme og glade smil.

Kort om programmet:

Kl. 09.00-09.20: Ankomst og indskrivning
Kl. 09.20-09.30: Velkomst og gennemgang af dagens program
Kl. 09.30-10.15: Oplæg for forældre af Michelle Bærentzen og Jakob Lorentzen, samt aktiviteter hos unge med CP og søskende
Kl. 10.15-10.30: Pause med frugt og kaffe
Kl. 10.30-11.15: Socialrådgiver Søren Møller Petersen holder oplæg for forældre. Tema-kortspil og dialog for unge med CP og deres søskende
Kl. 11.15-12.00: Fælles Stomp-aktiviteter
Kl. 12.00-13.00: Fælles frokost
Kl. 13.00-13.50: Dialog og oplæg fra forældre til forældre af Sinne Colding Thaysen, og Stomp for unge med CP og deres søskende
Kl. 13.50-14.05: Pause med frugt og kaffe
Kl. 14.05-14.25: Fælles Stomp for alle
Kl. 14.25-14.50: Evaluering af dagens udbytte
Kl. 14.50-15.00: Tak for i dag.


Praktiske oplysninger:

Målgruppe: Unge med CP i alderen 13-20 år
Dato: Lørdag den 13. maj 2023 kl. 9-15
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, Charlottenlund
Tilmelding: På CP Danmarks hjemmeside: cpdanmark.dk/familiedag
Tilmeldingsfrist:
13. april 2023
Pris:
Deltagelsen koster 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn op til 18 år. Prisen inkluderer frokost, forfriskninger, kaffe og kage samt deltagelse i dagens program.
Betaling: Når du har fået en bekræftelse på deltagelsen, sender vi en opkrævning.

Tilmelding til Familiedagen

Ja, CP Danmark må gerne opbevare mine data i forbindelse med tilmelding til familiedagen.
Sidst opdateret:
Gå til top Top