13. Februar - Generalforsamling Roskilde på Zoom

13. Februar - generalforsamling Roskilde på Zoom

CP Danmark Roskilde afholder generalforsamling for kredsens medlemmer. Det holdes i år online på Zoom.

CP Danmark Roskilde afholder generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

Tid: Mandag den 13. februar 2023 kl. 19.

Sted: Online på Zoom

Pris: Gratis

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra kredsbestyrelsen.
3. Forelæggelse af kredsforeningens regnskab, jf. § 13.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
hvilke forslag skal være indsendt til kredsbestyrelsens formand
senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Valg af kredsforeningens bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Evt. valg af hovedbestyrelsesmedlem og suppleant.
7. Valg af revisor for kredsforeningen.
8. Eventuelt.

Tilmelding: Senest 6. februar på mail til: bentelis@tunenet.dk

Info: Når jeg har din tilmelding, vil du nogle dage før generalforsamlingen modtage praktiske oplysninger og et link som du skal aktivere når mødet afholdes.

Men venlig hilsen
Bente Lis Clausen, kredsformand

Sidst opdateret:
Gå til top Top